Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

УБДС ТӨХК бүтэц Дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харна уу ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА АШИГЛАЛТ АЮУЛГҮЙН ТЕХНИКИЙН БАЙЦААГЧ ИНЖЕНЕР НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ОРЛОГЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС ТОХИРУУЛГЫН АЛБА ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН АЛБА АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЛБА ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ, ЭРГЭХ МЕХАНИЗМИЙН АЛБА ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХОЛБОЛТЫН ХЭЛТЭС ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ 1-Р САЛБАР 2-Р САЛБАР ДОТООД ХЯНАЛТ, АУДИТЫН ХЭЛТЭС БОРЛУУЛАЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС ХЭМЖҮҮРИЙН ХЯНАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА ХАНГАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА