КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

background Layer 1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гүйцэтгэх захирал Ерөнхий инженер Ерөнхий инженерийн орлогч Эдийн засгийн асуудал хариуцсан дэд захирал Хангах үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал Борлуулалтын бодлогын хэлтэс Хэмжил зүйн хэлтэс Хэрэглэгчийн үйлчилгээний алба Хэрэглэгчтэй харилцах алба Техникийн бодлогын хэлтэс Шуурхай ажиллагааны алба Горим тохируулгын алба Дамжуулах сүлжээний Төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс Мэдээллийн технологийн хэсэг Аж ахуй, үйлчилгээний алба Аюулгүй ажиллагаа, хяналт мониторонгийн хэлтэс Захиргаа удирдлагын хэлтэс Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс Технологийн холболтын хэлтэс Төслийн нэгж ашиглалт засвар үйлчилгээний алба Дамжуулах сүлжээний цахилгаан тоноглолын алба Зураг төсвийн хэлтэс Хангамж, худалдан авах ажиллагааны хэсэг