Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Page Title There's some text There's some text

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА

ДЭД ЗАХИРАЛ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН АЛБА

ИНЖЕНЕРИЙН АЛБА

ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН АЛБА

СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН АЛБА

ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ТОХИРУУЛГЫН АЛБА

ДУЛААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 1-Р САЛБАР

АВТО, АЖ АХУЙН АЛБА

АШИГЛАЛТЫН АЛБА

ДУЛААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2-Р САЛБАР

ЦАХИЛГААН, ЭРГЭХ МЕХАНИЗМИЙН АЛБА

ХЭМЖҮҮРИЙН АЛБА