Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

background Layer 1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гүйцэтгэх захирал Ерөнхий инженер Хэрэглэгчийн үйлчилгээ эрхэлсэн Ерөнхий инженерийн орлогч Эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Хангах үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал Үйлдвэрлэл, хөгжлийн хэлтэс Төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс Дулааны тоолуур, даралтын хэмжих хэрэгслийн лаборатори Баруун түгээх төв Зүүн түгээх төв Шуурхай удирдлага, горим тохируулгын алба Хэрэглэгчтэй харилцах алба Дамжуулах сүлээний шугам тоноглолын алба Дамжуулах сүлээний цахилгаан тоноглолын алба Хангамж, үйлчилгээний алба Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хяналт шалгалтын хэлтэс Худалдан авах ажиллагааны хэсэг