Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЗОРИЛТ

2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ

АУДИТЫН ТАЙЛАН ТҮГНЭЛТ 2017