Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ТҮГНЭЛТ 2018

АУДИТЫН ТАЙЛАН ТҮГНЭЛТ 2017

2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЗОРИЛТ

2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТ