2018 ОНЫ VII/02-VII/08-НЫ ХООРОНД ХИЙГДЭХ ЗАСВАРЫН ГРАФИК

Зуны засварын батлагдсан график №5, 6 дугаар зогсолтын дагуу шугамд засварын ажлууд хийгдэж байна.
График зогсолт №5-ын засварын ажил дууссан бөгөөд шугам дүүргэлтийн ажил хийгдэж ажиллагаанд залгана.
График зогсолт №6-ын засварын ажлууд хийгдэж байна.
VII/06-аас бүх магистраль шугамуудыг ажиллагаанд залгаж хотын бүх хэрэглэгчдийг хэрэгцээний халуун усаар хангахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр шугам өргөтгөлийн ажил хийгдэж байгаа 15 дугаар хорооллын ДДТ-13. 14 мөн 16 дугаар хорооллын хэрэглэгчдийг хэрэгцээний халуун усаар хангах боломжгүй байна. Шугам өргөтгөлийн ажил 8 дугаар сар гарч дуусах төлөвлөгөөтэй байна.