Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Компанийн хөрөнгө түүний эх үүсвэр болон борлуулалт, ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр дүн, мөнгөн хөрөнгө, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үр ашигтай зарцуулалтыг хангах, НББ-ийг үнэн зөв хөтлөн, хэрэглэгчдийг үнэн зөв тоо мэдээллээр хангах.