ХЭМЖҮҮРИЙН ХЯНАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

Эрчим хүчний тухай хууль, Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Дулааны эрчим хүчийг хэмжих тооцох дүрэм, MNS ISO 17025 стандарт шаардлага, компаний дотоод дүрэм, журам болон бусад холбогдох дүрэм журмын хүрээнд ажил үйлчилгээ явуулах ба ашиглагдаж байгаа шалгалт, тохируулгын болон өөрийн харьяаллын багаж, тоног төхөөрөмж, хэмжих тооцох хэрэгсэлд хяналт тавих, хэвийн ажиллагааг ханган ажиллах, хариуцсан ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, өөрийн ажлын хүрээнд техникийн бодлогыг зөв оновчтой явуулах, тоолуурын ашиглалт, суурилуулалтын  стандартын шаардлагын түвшинг хангах, төлбөр тооцооны хэмжүүрт хяналт тавих, дулааны эрчим хүчийг үнэн зөв тооцох, дулаан хангамжийн системд үргүй зардлыг багасгах, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлт үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгыг тус тус хангахад оршино.