ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Компанийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, ТЭЗҮ-г дээшлүүлэх бодлогыг зохион байгуулах, төвлөрсөн дулаан хангамжийн мэдээллийн менежментийн системийн санг баяжуулах, гэр хорооллыг барилгажуулах төслийн хүрээнд түүнтэй холбоотой тооцоо судалгааг хийх.