ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн техник технологийн хэтийн бодлогыг боловсруулж, Эрчим хүчний эх үүсвэрээс дулаан хуваарилaх төв, дулааны шугам тоноглол, Насосны станцын тоноглолын ажиллагаа, ашиглалт, дулааны эрчим хүч дамжуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Компанийн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.