ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС

Компанийн ойрын болон хэтийн хөгжлийн бодлого чиг хандлагад нийцсэн эдийн засаг, төлөвлөлтийн үр дүнтэй механизмуудыг хэрэгжүүлж, бизнесийн тогтвортой өсөлтийг хангах, компанийн эдийн засаг, санхүүгийн  чадавхийг бэхжүүлэхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажилладаг.

Албаны бүтэц: Албаны дарга (Х.Эрдэнэчулуун), ахлах эдийн засагч, эдийн засагч-3,  балансын инженер-3 гэсэн  9 хүний бүрэлдэхүүнтэй.