Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

БОРЛУУЛАЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС

Компанийн борлуулалт, тарифын төлөвлөлт, үр ашигтай зарцуулалтыг хангах,  хэрэглэгчдийг үнэн зөв тоо мэдээллээр хангах.