Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

АШИГЛАЛТ ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЛБА

Дамжуулах сүлжээний ашиглалтын түвшинг дээшлүүлж найдвартай ажиллагааг хангахад оршино.