ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Манай албаны хамт олон компанийн зорилго, техникийн зорилтот түвшинг ханган биелүүлэхийн төлөө “Хүн бүр өөрийн хариуцсан ажилдаа эзэн болж, аваарь осолгүй, өндөр хариуцлагатай ажиллах” зорилго хамт олноороо тавьж ажиллаж байна.

Ашиглалтын алба нь анх 1962 онд Д.Батмөнх ахлагчтай, 4 засварчин, 2 гагнуурчин бүрэлдэхүүнтэйгээр “Ашиглалт, засварын хэсэг” нэртэйгээр байгуулагдаж өрх тусгаарлан, Энхтайваны гүүрний доор байрладаг одоогийн Сүхбаатар дүүргийн ТҮК-ийн байранд байрлаж, өнөөгийн ашиглалтын алба үүссэн түүхтэй юм.

2019 оноос Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар оруулан батлуулсан бүтцийн дагуу Засвар ашиглалтын 5 бригадаар ажиллаж, зуны болон урсгал засварын ажлыг богино хугацаанд шөнийн бригад гарган ажиллуулах, улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ байршлуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох, шинэ шугам сүлжээний ашиглалтыг хариуцан ажиллаж байна.

Засвар ашиглалтын 5 хэсэгтэй болсноор зуны засварын ажлыг оновчтой зөв зохион байгуулж, засварын ажлын үргэлжлэх хугацааг 1-2 хоногоор богиносгож, хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй хангах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх, дулааны сүлжээг хүчилтөрөгчгүй өндөр даралтанд байнгын ажиллагаатай байлгах технологийн хэрэгжүүлсэн нь компанийн эдийн засгийн хувьд өндөр ач холбогдолтой зохион байгуулалтын ажил болсон.