УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Улаанбаатар хот

Манай компани нь Амгалан дулааны станц, Дулааны II, III, IY цахилгаан станцуудад үйлдвэрлэсэн Дулааны эрчим хүчийг өөрийн эзэмшлийн Ø150…Ø1200 мм-ийн голчтой нийт 379.5 км урттай 14ш магистраль шугам болон 9ш Даралт өргөх насосны станц, Дулаан дамжуулах 3 төвөөр дамжуулан, Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон 2782 аж ахуйн гэрээтэй хэрэглэгч, Хувийн болон улсын орон сууцны конторуудын 11700 гаруй барилга обьектын халаалт, салхилуулга, хэрэгцээний халуун усны 2894.5Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий дулааны эрчим хүчний хэрэглээг жилийн турш тасралтгүй, найдвартай ханган ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотод барилгажилт эрчимтэй явагдаж байгаатай уялдуулан жилд дунджаар 180-230 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 400 орчим барилга төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдож байгаа бөгөөд дулаан түгээлт жилдээ 4-7 хувиар өсч байна.

Шинэ хэрэглэгчийн холболт, дулааны шугам тоноглолын өргөтгөл шинэчлэлийн ажилтай холбоотойгоор сүлжээний усан эзэлхүүн жил бүр нэмэгдэж байгаа хэдий ч шугам тоноглолын ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх, хэрэглэгч дээрхи усны алдагдал бууруулах арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулан ажилласны дүнд сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалтыг бууруулан ажиллаж байна.

Манай компанийн хувьд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх талаар жил бүр анхаарч насжилтын хугацаа дууссан төв магистраль шугамыг шинэчлэн солих, шинээр шугам татах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр болон компанийн хөрөнгөөр дамжуулах сүлжээнд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Ø150-Ø1000мм-ийн голчтой 69.4 км урт дулааны шугамыг өргөтгөн шинэчилсэн байна.

УБДС ТӨХК-ИАС САНААЧЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ШИНЭЛЭГ АЖЛУУД:

А. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлууд:

Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22 -ны  өдрийн 202 дугаар тогтоолоор баталсан “150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр, 2018 оны “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар тогтоол, “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолыг салбарын хүрээнд дэмжиж ач холбогдол өгч ажиллаж байна. Тухайлбал агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр манай компани халаалтын зуухнаас дулаанаар хангагддаг барилга, объектыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох чиглэлээр иж бүрэн судалгаа, тооцооны ажлуудыг хийж боломжтой байршлуудын зуухнуудыг зогсоож, барилга  объектуудыг холбож ажиллаж байна.

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрт ажлын хүрээнд сүүлийн дөрвөн жилд нийт 300 гаруй халаалтын зуухыг бүрэн зогсоож, 430 гаруй барилга, объектийг төвлөрсөн дулаанд холбосон байна. Энэ ажлын үр дүнд түүхий нүүрсний хэрэглээг нийт 4 жилд 122800 тн-оор, агаарт ялгарах хорт хаягдлын хэмжээг 6150 тн-оор тус тус бууруулж иргэд, оршин суугчдын тав тухтай нөхцөлд ажиллаж амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн.

Б. Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан дулаан хангамжийн мэдээллийн менежментийн системийг хөгжүүлэх талаар хийсэн ажлууд:

Дулаан хангамжийн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох шугам, сүлжээ, дулаан дамжуулах төв, узелийн тоноглол, хүчин чадал болон хэрэглэгчийн барилга объект, байршил, төрөл, нэр зэргийг газар зүйн хэмжээст программд бүртгэж, өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийж үр дүнг өдөр тутмын үйл ажиллагаа ашиглаж байна. Мөн газар зүйн мэдээллийн Arc-GIS программ хангамжийг хөгжүүлсэнээр цогц мэдээллийн сантай болох, байгууллагад хэрэглэж байгаа бусад программ хангамжууд хооронд мэдээлэл дамжуулах, хослон ажилладагаар онцлог юм.

В.Үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд хийж буй бусад ажлууд:

Хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээг хөнгөвчилөх, ажилчдын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 7004-7005 дугаарын дууд­ла­гын төв, дотоод үйл ажиллагааны программ, хэрэглэгчдэд “Дулааны эрчим хүчээр хангах” гэрээний мэдээллээ харах, өөрчлөлт оруулах, төлбөр тооцоогоо гар утас болон онлайнаар хийх, дулааны болон тоолуурын техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг My.Dulaan.mn онлайн сайтаар авч ажлын 10-15 рэнгийн дотор шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна.

Мөн дулаан хангамжийн томоохон гол гол узель зангилаа, даралт өргөх насос станцуудыг тоноглолыг алсын зайнаас хянаж удирдах зэрэг томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Салбарын шилдэг байгууллага:

  • 2017 онд Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд үйл ажиллагаа, ажлын үр дүнгээрээ үнэлэгдэж салбарын “2017 оны шилдэг төрийн өмчит байгууллага”-аар шалгарсан.
  • Монгол улсын эдийн засаг, бизнесийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулдаг “TOP-100”, “TOP-150” шалгаруулах арга хэмжээнд сүүлийн 8 жил дараалан амжилттай оролцож “TOP-100”, “TOP-150” аж ахуйн нэгж,
  • Нийслэлийн шилдэг шимтгэл төлөгч ажил олгогч байгууллага, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар тогтмол шалгарсан.