ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД Монгол Улсын Засгийн газраас айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулааны эрчим хүчний төлбөрийг төрөөс хариуцах ЖУРАМД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?