Эрчим хүчний яамны 2020 оны 12 дугаар сарын 16 ны өдрийн 269 тоот тушаал. “ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ”

Монгол улсын засгийн газраас айл өрх, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахилгаан дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийг төрөөс хариуцах болсонтой холбогдуулан “Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөр тооцоог зохицуулах түр хурам”-ыг баталлаа.
269 тоот тушаалтай дэлгэрэнгүй танилцах