Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Холбоо барих

Албан тушаал, алба, хэлтэс Гадуур утас Дотуур утас
1 Гүйцэтгэх захирал 342397 201
2 Ерөнхий инженер 342396 202
3 Хангах үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал 342196 294
4 Нийгэм, эдийн засгийн асууудал эрхэлсэн дэд захирал 343401 203
5 Хэрэглэгчийн үйлчилгээ эрхэлсэн ерөнхий инженерийн орлогч 343431 266
6 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс 342398 268
7 Үйлдвэрлэл, хөгжлийн хэлтэс 75753047, 76763030 225
8 Ашиглалт, засвар шинэчлэлтийн алба 230
9 Шуурхай удирдлагын алба 222
10 Хангамж үйлчилгээний алба 207
11 Цахилгаан тоноглол, эргэх механизмын алба 224
12 Тохируулгын алба 205
13 Хэмжүүрийн хяналт, баталгаажуулалтын алба 214
14 Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 210
15 Борлуулалт, эдийн засгийн хэлтэс 258
16 Дотоод хяналт, аудитын хэлтэс 278
17 Техник хяналт, шинэ хэрэглэгчийн холболтын хэлтэс 249
18 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх нэгдүгээр салбар 206
19 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх хоёрдугаар салбар 204
 
Факс : 342397 Email : dhsub@ubds.energy.mn Дуудлагын Төв: 70047005
 

ГЭРЭЭ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕРҮҮД:


  • Хэрэглэгчийн дулааны гэрээ хийх
  • Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  • Төлбөр тооцооны талаар лавлагаа өгөх

Баянгол, Сонгинохайрхан, Хан-Уул  Утас: 75753047-276 Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар     Утас: 75753047-259


ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ хариуцсан ажилтан:

 Утас: 75753047-267

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН:

Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл өгөх Утас: 75753047-274


ТЕХНИК ХЯНАЛТ, ХОЛБОЛТЫН ИНЖЕНЕР:

Шинэ хэрэглэгчийн:

  • Барилгыг дулаанд холбоно.
  • Дулааны холболтонд хяналт тавина.
  • Заавар зөвлөгөө өгнө.

Утас: 75753047,76763030-262, 292


ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР:

Техникийн нөхцөл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох материалын дагуу техникийн комиссын хуралд оруулж танилцуулна. Утас: 75753047,76763030-247


БОРЛУУЛАЛТЫН НЯ-БО:

Орлого тушаах хэрэглэгчдэд баримт бичиж үйлчилнэ. Төлбөрийн үлдэлдлийг тулгаж баталгаажуулна.

Утас: 75753047,76763030-211

CALL CENTER

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, гомдлын мэдээлэл лавлагааг дуудлагын төвийн

7004-7005

дугаар дээр хүлээн авч байна.