Холбоо барих

Албан тушаал, алба, хэлтэс Гадуур утас Дотуур утас
1 Гүйцэтгэх захирал 342397 201
2 Ерөнхий инженер 342396 202
3 Хангах үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал 342196 294
4 Хэрэглэгчийн үйлчилгээ эрхэлсэн ерөнхий инженерийн орлогч 343431 266
5 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс 342398 268
6 Үйлдвэрлэл, хөгжлийн хэлтэс 75753047, 76763030 207
7 Дамжуулах сүлжээний шугам тоноглолын алба 230
8 Шуурхай удирдлагын алба 222
9 Хангамж үйлчилгээний алба 206
10 Дамжуулах сүлжээний цахилгаан тоноглолын алба 224
11 Дулаан тоолуур даралтын хэмжих хэрэгслийн лабратори 252
12 Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 210
13 Төлөвлөлт, эдийн засгийн хэлтэс 258
14 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, хяналт шалгалтын хэлтэс 278
15 Баруун түгээх төв 249
16 Зүүн түгээх төв 225
 
Факс : 342397 Email : dhsub@ubds.energy.mn Дуудлагын Төв: 70047005
 

ГЭРЭЭ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕРҮҮД:


  • Хэрэглэгчийн дулааны гэрээ хийх
  • Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  • Төлбөр тооцооны талаар лавлагаа өгөх

Баруун түгээх төв:  Утас: 75753047-276

Зүүн түгээх төв: Утас: 75753047-219


ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ хариуцсан ажилтан:

 Утас: 75753047-267

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН:

Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл өгөх Утас: 75753047-274


ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР:

Техникийн нөхцөл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох материалын дагуу техникийн комиссын хуралд оруулж танилцуулна. Утас: 75753047,76763030-290


БОРЛУУЛАЛТЫН НЯ-БО:

Орлого тушаах хэрэглэгчдэд баримт бичиж үйлчилнэ. Төлбөрийн үлдэлдлийг тулгаж баталгаажуулна.

Утас: 75753047,76763030-211

CALL CENTER

Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, гомдлын мэдээлэл лавлагааг дуудлагын төвийн

7004-7005

дугаар дээр хүлээн авч байна.