ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ

Техникийн комиссын шийдвэр


Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1.  Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.
 2.  Хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох техникийн нөхцөл олгохдоо Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 3 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох журам", Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 24 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн ажиллах журам" -ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг ажлын хэсгийн дарга, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга (Б.Насантогтох/-т үүрэг болгосугай.
 3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 25 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Техникийн нөхцөл хүсэж буй иргэн, хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан

 • Барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
 • Эскиз зургийг үндэслэн 1 гкал/цаг хүртэл ачаалал бүхий барилгад техникийн нөхцөл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Техникийн нөхцөл хариуцсан ажилтануудтай доорхи хаягаар харилцана уу.

Утас: +976-75753047-253   Факс: +976-11-342397  И-мэйл: tn@ubds.energy.mn

"ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ" АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Комиссын даргаар: 

 • Эрчим Хүчний Яамны  Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Насантогтох.

Орлогч даргаар:

 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Т.Батдондог.

Комиссын нарийн бичгийн даргаар : 

 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Б.Баттөмөр.

Гишүүд: 

 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Цэрэнжамц
 • ЭХЯ-ны ТЗУГ- ийн Хуулийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Бямбадорж.
 • ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ё.Энхтуяа.
 • ЭХЯ-ны ХШҮДАГ-ын мэргэжилтэн, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Г.Мөнхцоодол.
 • ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Мөнхцог.
 • НЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дулаан хангамж хариуцсан инженер О.Батмөнх.
 • НЕТГ-ын дэд бүтцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Цэрэнжаргал.
 • "ЭХХТөв", ТӨААТҮГ-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Б.Дашдондог
 • "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК-ийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий диспетчер Л.Бөхболд.
 • "ДЦС-4" ТӨХК-ийн тэргүүн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Б.Дашдаваа   
 • "ДЦС-3" ТӨХК-ийн тэргүүн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер Ү.Төмөрхуяг   
 • "УБДС" ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Б.Батбаяр
 • "УБДС" ТӨХК-ийн үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Мөнхжаргал
 • "УБДС" ТӨХК-ийн үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженер Б.Очбаяр
 • "УБДС" ТӨХК-ийн үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженер Ж.Эрдэнэтуяа

УБДС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын гишүүд 
Комиссын даргаар: 

 • “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ХК-ийн ерөнхий инженер

Комиссын нарийн бичгийн даргаар: 

 • Үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн техникийн нөхцөл хариуцсан инженер

Гишүүдээр: 

 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээ эрхэлсэн ерөнхий инженерийн орлогч Д.Дашзэвэг
 • Үйлдвэрлэл хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Мөнхжаргал
 • Тохируулгын албаны дарга А.Эрбар
 • Диспетчерийн Үндэсний төвийн Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий диспетчер
 • Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал
 • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дулаан хариуцсан мэргэжилтэн
 • Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Ерөнхий инженер /ОСНААУГ-ын харьяа шугам тоноглолоос холболт хийхэр бол/

"УБДС" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлын А/79 тоот тушаал харах.