Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

МЭДЭЭ

All МЭДЭЭ ОНЦЛОХ

Техникийн нөхцөл олгох комисс байгуулах, журам батлах тухай

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд шинээр барилга, обьект холбох техникийн нөхцөл олгохдоо эх үүсвэрийн хүчин чадал, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, дулааны сүлжээний горим ажиллагааны байдал, техник технологийн шинэчлэлтэй…
READ ARTICLE