Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 317 тоот тогтоол “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай”

12015 оны 12 дугаар сарын 17 -ны өдрийн 317 тоот тогтоолоор Ах ахуйн харилцааны дүрмийг шинэчлэн баталсан бөгөөд хэрэглэгчийг дулаанаар хангахтай холбогдож үүссэн гэрэээний нөхцөл түүнд тавигдах шаардлага, үйлчилгээний чанарын түвшин, чанарын үзүүлэлт төлбөр тооцооны журмыг шинэчлэн тусгасан тогтоолыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.a