Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Дулааны техникийн нөхцлийг түр хугацаагаар зогсоолоо

   Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчний салбарын 2017-2018 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа батлагдаж, халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоосонтой холбогдуулан Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 117 тоот тушаалыг үндэслэн Дулааны техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хугацаагаар зогсоох болсныг мэдэгдье.

 

   УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК