Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Дулааны техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлтийг онлайнаар авч эхэллээ

    onlain “УБДС” ТӨХК хэрэглэгчиддээ үйлчилгээгээ ойртуулах, мэдээ мэдээллийг нэг цэгээс хүргэх зорилгоор дулааны техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлтийг 11 сарын 1-ний өдрөөс http://my.dulaan.mn  хаягаар хүлээн авч эхэллээ. Вэб хуудасны нүүрэн хэсгийн зүүн дээд хэсэгт байрлах “ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ” цэснээс  “ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ” гэсэн товчийг дарж зааврын дагуу онлайн үйлчилгээ мэдүүлэх боломжтой. “УБДС” ТӨХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комисс нь Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, батлагдсан эскиз зургийг үндэслэн 1 гкал/цаг хүртэл ачаалал бүхий барилгад техникийн нөхцөл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулан ажлын 14 хоногийн хугацаанд 30 хүсэлтэд хариу өгөх боломжтой учраас бүртгэлийг түр хугацаагаар хойшлуулж бүртгэх хугацааг цахимаар мэдээлэх юм.

Техникийн нөхцөлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас: 75753047-247