Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн А/241 тоот захирамж

zasag dargaУлаанбаатар хотын захирагч, Нийслэлийн засаг дарга Э.Бат-Үүл 2015 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдөр “Нийтийн эдэлбэр газрыг чөлөөлж тохижуулах талаар арга хэмжээ авах тухай” А/241 тоот захирамж гаргалаа. Уг захирамжид нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохих зөвшөөрөлгүй ашиглаж буй нийтийн эдэлбэр газрыг чөлөөлөх түүнчлэн чөлөөлөгдсөн эдэлбэр газрыг тохижуулах, дэд бүтцээр хангахгүй байх зэрэг асуудлыг тусгасан ба уг захирамжыг эх хувиар нь хүргэж байна.