ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Шуурхай ажиллагааны алба нь Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон хэрэглэгчдийг дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ, эх үүсвэрийн горимын тогтвортой ажиллагаа, албан байгууллага болон аж ахуйн нэгж орон сууцны хэрэглэгчдийг тасралтгүй найдвартай дулааны эрчим хүчээр хангахад албаны зорилго оршино.

Манай хамт олон.

  • албаны дарга,
  • ахлах диспетчер,
  • ээлжийн инженер-4,
  • оператор-4,
  • ээлжийн слесарь-4,

Нийт ИТА-14-тэй бөгөөд зуны засварын үед засварт зогссон шугамуудыг дүүргэж залгах, мөн хэрэгцээний халуун усны ачаалалтай үед тоон тохируулгыг хийж байхаар нэмэлтээр 5 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.