Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ОРЛОГЧ

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбогдсон, хэрэглэгчдийн дулаанжуулалтын тоног төхөөрөмжийн бодлогыг боловсруулах Эрчим хүчний эх үүсвэрээс дулаан хувиарлах төв түүнээс хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж хүртэлх дулааны шугам тоноглолын ашиглалт, засвар дулааны эрчим хүчийг түгээх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.