Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
 

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ

Дулааны эх үүсвэрийн тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангах, хяналт тавих, үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд түгээж борлуулах, хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах зорилготой