ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ

Дулааны эх үүсвэрийн тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангах, хяналт тавих, үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд түгээж борлуулах, хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах зорилготой